Dział Współpracy z zagranicą

Akademia Tarnowska

WSPÓŁPRACA BILATERALNA W RAMACH ERASMUS+ ERASMUS+ to europejski program stworzony dla potrzeb szkolnictwa, praktyk, młodzieży i sportu. Jego celem jest unowocześnianie systemu edukacji, praktyk i pracy wśród młodzieży w całej Europie. https://www.erasmusplus.org Podstawowym celem programu Erasmus+ jest wspieranie współpracy między uczelniami akademickimi. Dzięki zawartym przez AT umowom możliwe jest odbywanie za granicą części studiów oraz […]
Skip to content