Kontakt

Adres mailowy dla DWZZ: dwzz@pwsztar.edu.pl

Tel. +48 14 63 16 614, budynek A, pokój 122

poniedziałek – piątek (Monday – Friday) 8.00 – 16.00